Risby Vang

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-29

Fredningsnr.
262910

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Langdysse, orienteret i NNV-SSØ, ca. 22,5 m lang, 7,7 m bred. 21 randsten, hvoraf de fleste mer eller mindre væltet. Ca. 6,4 m fra NV-enden et i SSV-NNØ orienteret kammer, med 5 sidesten, 2 indgangssten og 1 i 2 dele sprængt overligger. Kamret er ind- gangen medregnet ca. 3,8 m lang, selve kammeret ca. 2,5 m. Bred- den i den NØ-lige ende ca. 0,9 m. Ca. 7 m ØNØ herfor findes et andet kammer med samme orientering, 4 sidesten og 1 overligger; det måler ca. 2 m i længden, ca. 1,3 m i bredden. Overliggeren er knap 3 m lang, 2,5 m bred.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Riisby Hegn forekomme 3 Langdysser og en Rundhøi. Ved Skovens nordlige Kant ligger en tokamret Langdysse, som i Retningen Nordvest-Nord til Sydøst-Syd er 70 Fod lang og over Midten 24 Fod bred. Den har 21 Randstene, hvoraf 14 ere opretstaaende. I en Afstand af 19 1/2 Fod fra den nordvestlige Ende staar et Gravkammer i Retningen Sydvest-Syd til Nordøst-Nord. Det er femsidet, bestaaende af 5 Sidestene, hvoraf de to sydligste skraane indad; syd for disse staae ligeoverfor hinanden to Indgangsstene. I den nordøstlige Ende er Kamret 2 5/6 Fod bredt; med Indgangen er det 12 Fod langt, til Indgangsstenene kun 8 Fod langt. Overliggeren er sprængt i mange Stykker. 21 1/2 Fod derfra staar det andet Kammer, som er kisteformet og bestaar af 4 Sidestene, idet den sydligste Sidesten paa den vestlige Side og den sydlige Endesteen mangle. Fra Nord-Nordøst til Syd-Sydvest er det 6 1/4 Fod langt. Breden i den nordlige Ende udgjør 4 1/3 Fod, i den sydlige Ende kun 4 Fod. Overliggeren er over Midten 9 Fod lang og 7 2/3 Fod bred. (Grundplan af A.P.Madsen, 2216n, i Museets Archiv, hvor der ligeledes opbevares 2 Aquarel-Prospecter, udførte af den samme, 2216k og n.).

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, orienteret i ]NNV-SSØ[ [[VNV-SØS ???]], ca. 22,5 m l., 7,7 m br. 21 Randsten, hvoraf de fleste mer eller mindre væltet. Ca. 6,4 m fra NV-Enden et i SSV-NNØ orienteret Kammer, med 5 Sidesten, 2 Indgangsten og 1 i 2 Dele sprængt Overligger. Kamret er - Indgangen medregnet - ca. 3,8 m l., selve Kammeret ca. 2,5 m, Bredden i den n.ø.-lige Ende ca. 0,9 m. Ca. 7 m ØNØ herfor findes et andet Kammer med samme Orientering, 4 Sidesten og 1 Overligger; det maaler ca. 2 m i Længden, ca. 1,3 m i Br. Overliggeren er knap 3 m l., 2,5 m br.

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Herredstegninger
Herredstegninger
Herredstegninger
Herredstegninger