Horneby Sand
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-20

Fredningsnr.
252918

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj, diameter ca. 12 m, højde 1,5 m, noget ujævn overflade, bevokset med fyr.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det bør ikke lades uomtalt, at der tæt ved Stranden og lige ved Sogneskjellet imod Esbønderup Sogn ligger to smaa runde Høie, [sb.20-21] som dog næppe ere Gravhøie men maa antages at være smaa Klitter. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, Diam. ca. 12 m, H. 1,5 m, noget ujævn Overflade, bevokset med Fyr.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj: ca. 2,5 m høj, 22 m i diam. Noget ujævn top og sider ellers velbevaret. Sti til top fra sydvest og nord. Den nordlige højside ligger umiddelbart ud til stranden. Bevokset med græs og meget egepur. Beliggende lige i mindre fyrre- og løvskov lige ud til stranden. Ca. 15 m vest for højen ligger 2529-17. Adgang til højen af stier gennem skov eller langs med stranden. Statsskov. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig p.gr.a. beliggenhed lige ud til stranden. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)