Horneby Sand
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-21

Fredningsnr.
252917

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj, diameter ca. 10 m, højde 1 m, noget ødelagt i siderne, hvor der ses mange håndsten. Bevokset med fyrrekrat.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det bør ikke lades uomtalt, at der tæt ved Stranden og lige ved Sogneskjellet imod Esbønderup Sogn ligger to smaa runde Høie, som dog næppe ere Gravhøie men maa antages at være smaa Klitter. Bevoksning: 1989: Mos og Løvkrat

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, Diam. ca. 10 m, H. 1,0 m, noget ødelagt i Siderne, hvor der ses mange Haandsten. Bevokset med Fyrrekrat.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj: ca. 1,5 m høj, 17 m (n-s) x 15 m (ø-v). Høj med noget ujævne sider. Håndstore sten synlige i en sti, der fører fra østsiden til toppen. Bevokset med mos, lyng og krat af egepur, røn, ene og fyr. Beliggende lige ud til strand, i en mindre løv- og fyrreskov. Ca. 15 øst for højen ligger højen 2529-18. Udgang af stier gennem skov eller langs stranden. Statsskov. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig p.gr.a. beliggenhed lige ud til stranden. Bevoksning: 1989: Mos og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)