Odinshyrehøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-22

Fredningsnr.
252929

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: NB. Fredet ifølge kendelse af fredningsnævnet i Frederiksborg amt, af 3/8 1937; ikke opført i Na- tionalmuseets fredningsarkiv; ingen MS. Ny Dekl. tingl. 5/2 1948. Rundhøj, "Hyrdehøj", ca 7 m i diameter, 1 m høj, noget uregel- mæssig og forgravet, affladet top, hvorpå en stor tjørn; ad- skillige større randsten ses i sydsiden.
Undersøgelsehistorie

1884 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Marken Matrno. 2, Gaardejer Christian Bech's Mark, ligge Levningerne af en Gravhøi, som er 50 Fod i Diameter fra Øst til Vest og bestaar af Stene med et 1 Fod tykt lag Muld over. Den bærer Navnet "Odinshyrehøi"; i dens Bund er der fundet Stumper af Been og en Flintkile. Bevoksning: 1989: Løvkrat

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, "Hyrdehøj", ca. 7 m i Diam., 1 m h., noget uregelmæssig og forgravet, affladet Top, hvorpaa en stor Tjørn; adskillige større Randsten ses i Sydsiden. NB. Fredet iflg. Kendelse af Fredningsnævnet i Frederiksborg Amt, af 3/8 1937; ikke opført i Nationalmuseets Fredningsarkiv; ingen M.S.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Hyrdehøj". Høj: ca. 1 m høj og 7 m i diam. Fuldstændig tilgroet med tæt tjørne- og brombærkrat. Derfor ikke muligt at besigtige højen nærmere. I nordøstsiden kunne der ses en del sten ved højfoden. De fleste af disse er henkastede marksten, men det er dog muligt, at der også er tale om enkelte sten fra højens konstruktion. Beliggende frit i ager. Bevoksning: 1989: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

252929-1