Klosterriis Hegn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-24

Fredningsnr.
252930

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
MS (1898, Dr. Sophus Muller). Fritstående dyssekammer, rektangulært med 2 sidesten på hver langside, 1 for den ene ende og 1 tærskelsten for den anden ende, ca. 1,05 x 1,5 m, med en stor overligger. Restaureret 1906.
Undersøgelsehistorie  (4)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I den nordøstlige Deel af Klosterriis Hegn findes et fritstaaende Kammer [sb.24] og en Langdysse [sb.26]. Det fritstaaende Kammer er styrtet sammen; det har været fem -eller sexsidet og dækket med een Overligger, muligvis en Runddysse; i Nordøst ligge 3 væltede Randstene. Kamret har været 2 1/2 Fod høit; fra Nord til Syd har det været 3 1/2 Fod i Diameter. Dækstenen er 6 1/2 Fod lang, Øst-Sydøst til Vest-Nordvest, og 4 1/3 Fod bred. Kamret ligger 14 Fod fra den ene Randsteen, som er 5 Fod lang. Forsaavidt Høiens Levninger ere kjendelige i Terainet, udgjør dens Diameter 24 Fod, Øst-Sydøst til VestNordvest.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende Dyssekammer, rektangulært, med 2 Sidesten paa hver Langside, 1 for den ene Ende og 1 Tærskelsten for den anden Ende, ca. 1,05 x 1,15 m, med en stor Overligger. - Restaureret 1906.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)