Klosterriis Hegn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-25

Fredningsnr.
26298

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse. 2,0 x 7 x 19 m orienteret NØ-SV. 10 randsten bevaret. Omtrent i midten ses et 3 x 2 m stort og 1,5 m dybt hul, i hvilket der ses 3 sten, 2 i SV-siden og 1 i SØ-siden. Der er store kilemærker i den største af stenene. Stort hul ved randstenene i SV. Helt i NØ-enden, indenfor randstenene, et 6 x 4 x 1,5 m stort hul, hvori der ses mange sten – bl.a. dyssens gavlsten, som er væltet derned. Hele dyssen noget hullet og forgravet. Delvis græsklædt og delvis helt dækket af ørnebregner. En del selv­såning. I lysning i skoven.
Undersøgelsehistorie  (5)
1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meget ødelagt Langdysse, orienteret i NØ-SV, 19 m l., 7 m br., 2 m h., en halv Snes Randsten bevaret, deraf de 5 paa Plads. Rester af 2 Kamre, hvoraf det n.ø.-lige er helt bortgravet.

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tokamret Langdysse, 19 m lang, 7 m bred, Jordhøjningen 2 m høj, Retn. SV.-NØ. 17 Randsten bevarede, deraf de 5 staaende paa Plads. De største Randsten, der ligger ved den nordøstlige Ende er 2,25 m lange. 7 m fra Dyssens sydvestlige Ende findes i et Hul resterne af et Kammer, der har været orienteret i Retn. NV. -SØ. Tilbage af Kamret er den sydvestlige Bæresten, 1,40 m lang 1,30 m høj. Mod SØ. en noget lavere Sten, mulig en Tærskelsten. En del spredte Sten i Hullet, hvor den øvrige Del af Kamret har staaet. Overliggeren er borte og Kamret ligger så langt nede i Højningen, at denne må have gået op omkring den oprindelige overligger. Den nordøstlige Del af Dyssen er helt bortgravet og bestaar af et stort Hul, hvori en af de nordøstlige Randsten er nedvæltet. Hullet spænder over hele Dyssens Bredde og 8 m af dens Længde. I dette Hul, c. 4,50 m fra den nordøstlige Ende, findes nogle skæve Sten, sikkert Resterne af et Kammer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)