Klosterriis Hegn

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-26

Fredningsnr.
252931

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Meget ødelagt langdysse, orienteret i ØNØ-VSV, ca. 16 m lang, ca. 10,5 m bred, enkelte randsten bevaret. Ca. 7 m fra den vest- sydvestlige ende et hul, hvori kamret har stået, med orientering SSØ-NNV. Tæt bevokset med unge bøge.
Undersøgelsehistorie

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I den nordøstlige Deel af Klosterriis Hegn findes et fritstaaende Kammer [sb.24] og en Langdysse [sb.26]. Langdyssen er meget ødelagt. Den er 50 1/2 Fod lang fra ØstNordøst til Vest-Sydvest og over Midten 33 Fod bred. Ved den øst-nordøstlige Ende staae endnu 3 Randstene, hvoraf den største er 3 1/6 Fod høi. I den modsatte Ende staae endnu 6 Randstene. 22 Fod fra den vest-sydvestlige Ende er der gravet et Hul, hvori Kamret har staaet i Retning Syd-Sydøst til NordNordvest; den syd-sydøstlige Sidesteen staar endnu og er 4 1/2 Fod lang. - Dyssen er opført paa en lille Høi.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meget ødelagt Langdysse, orienteret i ØNØ-VSV, ca. 16 m l., ca. 10,5 m br., enkelte Randsten bevaret. Ca. 7 m fra den v.s.v.-lige Ende et Hul, hvori Kamret har staaet, med Orientering SSØ-NNV. Tæt bevokset med unge Bøge.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.