Riisby Hegn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-30

Fredningsnr.
262911

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Velbevaret rundhøj, diameter 15-16 m, højde 1,75 m. Midt på toppen ses 2 store overliggere ved siden af hinanden, anta- gelig til et kammer. Bevokset med træer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Riisby Hegn forekomme 3 Langdysser og en Rundhøi. 30 Fod fra Langdyssen [sb.29] og syd-sydøst derfor ligger en rund Høi, der ved Foden er 86 Fod i Omkreds. Midt paa dens Top ligge ved Siden af hinanden 2 store Overliggere i Retningen Nord-Nordøst til Syd-Sydvest.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret Rundhøj, Diam. 15-16 m, H. 1 3/4 m. Midt paa Toppen ses 2 store Overliggere ved siden af hinanden, antagelig til eet Kammer. Bevokset med Træer.

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)