Risby Vang

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-31

Fredningsnr.
26299

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

En ødelagt langdysse, orienteret i NV-SØ, ca. 16 m lang, 12 m bred. Ved den nordlige ende ses resten af en lille jættestue med gang mod SØ. I den sydvestlige ende synes også at være et kammer. Bevokset med større og mindre træer.
Undersøgelsehistorie

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Riisby Hegn forekomme 3 Langdysser og en Rundhøi. 32 Fod fra Langdyssens [sb.29] nordvestlige Ende og syd-sydvest for den forekommer en meget ødelagt Langdysse, som har Retningen Nordvest-Sydøst. I dens sydøstlige Ende kan endnu sees Levninger af et kisteformet Kammer i Retningen Vest-Nordvest til Øst-Sydøst.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ødelagt Langdysse, orienteret i NV-SØ, ca. 16 m l., 12 m br. Ved den nordlige Ende ses Rester af en lille Jættestue med Gang mod SØ. I den s.v.-lige Ende synes ogsaa at have været et Kammer. Bevokset med større og mindre Træer.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.