Riisby Hegn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-32

Fredningsnr.
262912

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, orienteret i SØ-NV; ca. 16 x 12 m. Rester af et eller 2 dyssekamre. 18 væltede, tildels overgroede randsten. Tæt bevokset med større og mindre træer.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Riisby Hegn forekomme 3 Langdysser og en Rundhøi. I den sydlige Deel af Skoven, ud mod Bidstrup, ligger: En Langdysse, som i Retningen Sydøst til Nordvest er 50 Fod lang, Breden over Midten udgjør 38 Fod. Ved den sydøstlige Ende ligge 5 væltede Randstene, hvoraf den største er 15 Fod Lang. Paa den vestlige Side ligge 6 væltede Randstene, ved den nordvestlige Ende 4 og paa den østlige Side 4 væltede Randstene. - I en Afstand af 31 Fod fra den sydøstlige Ende er der et meget ødelagt, kisteformet Gravkammer (Retning: Syd-Sydvest til Nord-Nordøst), i den sydlige Ende er det 2 3/4 Fod Bredt. Da flere af Sidestenene ere bortvæltede, kan dets Længde ei fastsættes med Bestemthed; men den synes at have udgjort 18 Fod.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, orienteret i SØ-NV; Ca. 16 x 12 m. Rester af eet eller to Dyssekamre. 18 væltede, tildels overgroede Randsten. Tæt bevokset med større og mindre Træer.

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2003 Museal besigtigelse
Journal nr.: A0296
Folkemuseet
På den nordvestligste af de væltede randsten i dyssen sås ca. 36 skåltegn. Om dyssen kan tilføjes, at en af de væltede sten ved sydsiden har spor af kløvning i form af en lang uafbrudt rille samt at adslillige andre sten også er kløvede.

2005 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)