Munkhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-36

Fredningsnr.
262931

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 18 m. Flad; i toppen lav sænkning, omgivet af lav vold. I den står en stor sten på en brolægning af mindre sten. I højoverfladen er mange sten.
Undersøgelsehistorie  (10)
1875 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gaardeier Otto Mathiesen meddelte mig fremdeles, at der paa hans Mark, Matrno. 8a, havde ligget en stor Høi,"Munkhøi", som ved Foden havde et Omfang paa 160-200 Fod og var 14 Fod høi. Den bestod af Muldjord, blandet med Haandstene, og sløifedes i Aaret 1873. Midt paa dens Bund stod 3 Leerkar, hvoraf 2 indsendtes til Museet for nordiske Oldsager, og over dem forekom en Dynge Haandstene, der udgjorde vel en 12 Cubikfavne. Rundt om i Høien stod 7 Leerkar i en Dybde af 2-3 Fod, og i den sydvestlige Side Forekom i 1 Fods Dybde et Leerkar, som indsendtes til Museet. I Karrene laa brændte Been og i flere af dem desuden Smaasager af Bronze. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

1884 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tomt af stor Høj, "Munkehøj", Diam. 16-17 m, H. 1/3-2/3 m. I Ager.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Munkehøj". Høj, ca. 1,5 m høj. 20 m (Ø-V) x 18 m (N-S) Flad høj, der nærmest er en smule konkov i toppen. I den nordlige side stikker flere, ca. 15-20 cm store sten frem. Græstørven er her noget nedtrådt af kreaturer. I vestsiden ligger flere marksten henkastet. I den nordvestlige del af toppen er et mindre hul på knap 1 m2. En meget stor sten fra dyssekammer el.lign. ligger frit fremme på højkant oven på en mindre brolægning af mindre kampesten. Stenen ligger på den nordlige halvdel af højen. Højen er hegnet mod kreaturer med el hegn, men dette er sat ca. 1 m oppe ad højsiden. Bevokset med græs og enkelte løvtræer (birk, elm, røn, hyld) Ligger frit i ager. I følge 4 cm kort skal der på stedet være en grusgrav el.lign., men det der er ingen spor af i terrænnet. Tilhører Munkehøjgård i Borsholm. Bedt om at opkastede marksten bliver fjernet, og at kreaturhegn bliver flyttet længere ud mod marken. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0383
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,5 x 18 m. Flad; i toppen lav sænkning, omgivet af lav vold. I den står en stor sten på en brolægning af mindre sten. I højoverfladen er mange sten. [I 1990 blev fredningsnummeret ændret fra 2629-15 til 2629-31. Denne ændring er også foretaget under sag 8].

1990 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0383
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)