Borsholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-38

Fredningsnr.
262913A

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 13/8 1919 (Naturfredning). Fritstående dyssekammer, rektangulært, 4 svære sidesten, der rager godt 1 m op over jorden, ingen dæksten, ca. 1,45 m x 0,85 m, indvendig mål. I ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Parcellist Jens Johansen's Mark, Matrno.3b af Svingelgaarden, ligger vest for Helsingørveien: En meget ødelagt Gravhøi, der synes at have været en Runddysse. Som Jordhøien, der for en Deel bestaar af Haandstene, nu er, har den fra Nordøst-Sydvest en Diameter paa 41 1/2 Fod, medens den modsatte Diameter udgjør 41 5/6 Fod. Ved Høiens Fod ligge 6 Randstene. -12 Fod fra Høiens sydvestlige Ende staar et smukt, kisteformet Kammer i Retningen Nordøst-Sydvest. Det bestaar af 4 Sidestene; Endestenene ere henholdsviis 2 2/3 Fod lange, Stenene paa Langsiderne henholdsviis 4 1/2 og 4 3/4 Fod lange (Maalene tagne paa Kamrets indvendige Side). Dybden udgjør 3 1/4 Fod. Overliggeren er borte. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende Dyssekammer, rektangulært, 4 svære Sidesten, der rager godt 1 m op over Jorden, ingen Dæksten, ca. 1,45 x 0,85 m, indvendigt Maal. I Ager.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer. Fritstående, rektangulært dyssekammer, orienteret N-S med en lille afvigelse mod NØ. Kammeret består af 2 store sidesten og 2 endesten. Kammeret har ingen dæksten. Dyssens indre mål er 0,85 (ø-v) x 1,2 (n-s) og ca. 0,8 m dybt. Dyssens ydre mål er 3 m x 2,7 m. Den vestlige sidesten måler 2,6 m lang, 1,1 m tyk og 1,25 m høj. Den nordlige endesten er 0,95 m tyk og 1 m høj. Den sydlige endesten er 0,95 m lang, 0,4 m tyk og 1,0 m høj. Dyssen står på et lille upløjet område; 4,6 m x 3,9 m med græs. Herpå ligger enkelte sten. Midt i dyssen vokser en hyld. Beliggende frit i ager. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)