Hornbæk Plantage
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-53

Fredningsnr.
252934

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Til matr. nr: 1a, afd. 12 Høj. Diameter 8 m. Højde 0,75 m. Ingen synlige randsten. An- lægget er uoverskueligt på grund af bevoksning af 15-20 år gamle rødgran med kraftig underbevoksning.
Undersøgelsehistorie  (7)
1977 Museal rekognoscering
Journal nr.: F53-518
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1977 Tinglysning
Journal nr.: F53-518
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1977 Planlagt dyrkning
Journal nr.: F53-518
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj. Diameter 8 m, Højde 0,75 m. Ingen synlige randsten. Anlægget er uoverskueligt på grund af bevoksning af 15-20 år gamle rødgran med kraftig underbevoksning.

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4488/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 4488/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4488/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)