Hornbæk Plantage

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-53

Fredningsnr.
252934

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Til matr. nr: 1a, afd. 12 Høj. Diameter 8 m. Højde 0,75 m. Ingen synlige randsten. An- lægget er uoverskueligt på grund af bevoksning af 15-20 år gamle rødgran med kraftig underbevoksning.
Undersøgelsehistorie

1977 Museal rekognoscering
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1977 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1977 Planlagt dyrkning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj. Diameter 8 m, Højde 0,75 m. Ingen synlige randsten. Anlægget er uoverskueligt på grund af bevoksning af 15-20 år gamle rødgran med kraftig underbevoksning.

1982 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.