Hornbæk Plantage
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-54

Fredningsnr.
25305

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Til matr. nr.: 1a, afd.19 Røse. Diameter 8 m. Højden 0,75 m. En randsten synlig i sydøst. Lav grube i toppen hvori ses et antal hovedstore sten. NESA har ført et kabel tværs over højen i omtrentlig øst-vestlig ret- ning. Kablet hører muligvis sammen med et sømærke, der står 25 m NNV for højen nær foden af et fredet fortidsminde. Ca. 2 m vest for højen er nedsat et betonrør med et betonlåg. I røret er indstøbt et rør, hvor der sidder en stikke med en kob- berplade, hvorpå der står NESA Fixpunkt for søkabel.
Undersøgelsehistorie  (7)
1977 Planlagt dyrkning
Journal nr.: F53-518
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Røse. Diameter 8 m. Højde 0,75 m. En randsten synlig i sydøst. Lav grube i toppen hvori ses et antal hovedstore sten. Nasa har ført et kabel tværs over højen i omtrentlig øst-vestlig retning. Kablet hører muligvis sammen med et sømærke der står 25 m NNV for højen nær foden af et fredet fortidsminde. Ca. 2 m vest for højen er nedsat et betonrør med et betonlåg. I røret er indstøbt et rør, hvor der sidder en stikke med en kobberplade, hvorpå der står NASA fixpunkt for søkabel.

1977 Tinglysning
Journal nr.: F53-518
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1977 Museal rekognoscering
Journal nr.: F53-518
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4488/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4488/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 4488/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)