Hornbæk Plantage

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-54

Fredningsnr.
25305

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Til matr. nr.: 1a, afd.19 Røse. Diameter 8 m. Højden 0,75 m. En randsten synlig i sydøst. Lav grube i toppen hvori ses et antal hovedstore sten. NESA har ført et kabel tværs over højen i omtrentlig øst-vestlig ret- ning. Kablet hører muligvis sammen med et sømærke, der står 25 m NNV for højen nær foden af et fredet fortidsminde. Ca. 2 m vest for højen er nedsat et betonrør med et betonlåg. I røret er indstøbt et rør, hvor der sidder en stikke med en kob- berplade, hvorpå der står NESA Fixpunkt for søkabel.
Undersøgelsehistorie

1977 Planlagt dyrkning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Røse. Diameter 8 m. Højde 0,75 m. En randsten synlig i sydøst. Lav grube i toppen hvori ses et antal hovedstore sten. Nasa har ført et kabel tværs over højen i omtrentlig øst-vestlig retning. Kablet hører muligvis sammen med et sømærke der står 25 m NNV for højen nær foden af et fredet fortidsminde. Ca. 2 m vest for højen er nedsat et betonrør med et betonlåg. I røret er indstøbt et rør, hvor der sidder en stikke med en kobberplade, hvorpå der står NASA fixpunkt for søkabel.

1977 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1977 Museal rekognoscering
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.