Hornbæk Plantage

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-55

Fredningsnr.
25306

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.: 1a, afd. 23. Høj. Diameter ca. 11 m. Højde 1,5 m. Mindre beskadigelser i SØ. Bevokset med ca. 20 år gammel lærk, der er i ret god stand. Kraftig undervegetation af bregner. Meget kvas op- lagt på højen.
Undersøgelsehistorie

1977 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1977 Planlagt dyrkning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj. Diameter ca. 11 m. Højde 1,5 m. Mindre beskadigelser i SØ. Bevokset med ca. 20 [år] gammel lærk, der er i ret god stand. Kraftig undervegetation af bregner. Meget kvas oplagt på højen.

1977 Museal rekognoscering
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.