Afd. 23
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-60

Fredningsnr.
253010

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Til matr.nr: 1a afd. 23 Høj. 7 x 0,5 m. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1982 Museal rekognoscering
Journal nr.: F53-1966
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Planlagt dyrkning
Journal nr.: F53-1966
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 7 x 0,5 m. Træer i skov.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4488/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1966
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4488/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)