Afd. 23

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-60

Fredningsnr.
253010

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Til matr.nr: 1a afd. 23 Høj. 7 x 0,5 m. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie

1982 Museal rekognoscering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Planlagt dyrkning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 7 x 0,5 m. Træer i skov.

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.