Hornbæk Plantage
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-61

Fredningsnr.
253011

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Jernalder (dateret 375 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Til matr.nr: 1a afd. 7 Stenkreds. 5,5 m i diameter med 13 sten i kredsen anlagt på toppen af en 1,5 m høj sandbanke. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1966
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Planlagt dyrkning
Journal nr.: F53-1966
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Stenkreds. 5,5 m i diameter med 13 sten i kredsen, anlagt på toppen af en 1,5 m høj sandbanke. Træer i skov.

1982 Museal rekognoscering
Journal nr.: F53-1966
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4488/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4488/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)