Lunden Babylone
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010409-1

Fredningsnr.
27304

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af langdysse, orientering i VNV-ØSØ, ca. 28 m lang, 8 m bred. Jordhøjningen ca. 0,5 m, meget udvisket og forgravet, enkelte sten synlige hist og her. Bevokset med store træer. Ny beskrivelse ved besigt. 1956 (j. 803/56): Langdysse, stærkt udjævnet, med ujævn overflade, ca. 0,5 m høj, 9 m bred og 28 m lang. Enkelte sten ses hist og her, dog næppe nogen på oprindelig plads; to sten i midten ved en lavning er muligvis rester af et kammer. Bevokset med store træer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Lunden Babylone, Matrno. 1A af Krogerup, findes Levninger af tre Langdysser [sb.1-3]. Længst imod Syd, i Lundens sydlige Udkant, sees Levningerne af en Langdysse, der har været 164 Fod lang i Retningen Vest til Nordvest-Øst til Sydøst og 33 Fod bred over Midten. 64 Fod fra den østlige Ende ligger midt paa Høien en Klump Stene, der muligvis ere Levninger af et Gravkammer. Ved den østlige Ende ligge 3 Stene i Række og desuden andre større Stene, maaske bortvæltede Randstene. 11 Fod Øst for de formeentlige Levninger af et Kammer ligge 3 Stene i Række (næsten Nord til Syd) tværs over Midten. Ved den sydvestlige Side og 119 Fod fra den østlige Ende ligger en flad Steen, formeentlig en Randsteen, som paa den opadvendte Side er 3 1/3 Fod lang og 1 3/4 Fod bred. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse, Orientering i VNV-ØSØ, ca. 28 m l., 8 m br., Jordhøjningen ca. 0,5 m, meget udvisket og forgravet, enkelte Sten synlige hist og her. Bevokset med store Træer. [[Langdysse, stærkt udjævnet, med ujævn overflade, 0,5 x 9 x 28 m. Enkelte sten ses hist og her, dog næppe nogen på oprindelig plads; to sten i midten ved en lavning er muligvis rester af et kammer. Med store træer.(j.803/56)]].

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stærkt udflydende konturer. Dimensioner ikke målbare. helt uerkendelig som dysse. Bevokset med 4-6 store, gamle bøge med underskov af bøgepur. Iøvrigt græsklædt, men græsset stærkt afslidt ved færdsel. På højen - eller hvad det nu er - tillige en halv snes bortrådnende stubbe af store træer. Beliggende i rest af gammel bøgeskov nær sydgrænse heraf. Syd for skoven areal med permanent græs. Mål: 0,5x28x8 m. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke seværdig. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2001 Museal restaurering
Journal nr.: SN 613-167
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdyssen var beskadiget af et væltet egetræ. Stenene i rodkagen blev registreret. Hullet efter rodkagen blev oprenset og kanterne afrettet og registreret. De oprindelige sten blev kastet i hullet, som til sidst blev fyldt op med jord. Se beretning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

Litteraturhenvisninger  (0)