Lunden Babylone
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010409-2

Fredningsnr.
27303

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 55 m lang, 10 m bred, 1,5 m høj. Orientering VNV- ØSØ. På den sydlige side 8 randsten(7 væltede), ved den østre ende 2 store, væltede randsten. Ca. 20 m fra østenden fordyb- ning efter forsvundet kammer; et lignende synes at have været nær vestenden. Ny beskrivelse ved besigt. 1956 (j.803/56): Langdysse, 1,5 m høj, 10 m bred og 55 m lang. Randsten i syd 7, øst 2, nord 10. 20 meter fra østenden en fordybning efter et fjernet kammer; i vestenden en 11 m lang længdegrøft. Med træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Lunden Babylone, Matrno. 1A af Krogerup, findes Levninger af tre Langdysser [sb.1-3]. 132 Fod Nord for No. [sb.] 1 ligger en anden Langdysse [sb.2], som i Retningen Vest til Nordvest-Øst til Sydøst er 185 Fod lang. 63 Fod fra den vestlige Ende er den mellem 2 Randstene 31 Fod bred. I en Afstand af 52 Fod fra den østlige Ende er den 28 Fod bred. Ved den østlige ligge 2 store Randstene væltede; ved den sydlige Side er der 4 væltede og 4 opretstaaende, ved den nordlige Side 3 væltede og 11 opretstaaende Stene, Randstene. 63 Fod fra den østlige Ende er der paa Midten et stort Hul ud til Sydsiden, en gravet Fordybning, hvor der muligvis har været et Kammer. Ved den vestlige Ende er der paa Midten en 36 Fod lang Rende, maaske fra en Udgravning. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 55 m l., 10 m br., 1,5 m h., Orientering VNV-ØSØ. Paa den sydlige Side 8 Randsten (7 væltede), paa den nordlige 13 R. (7 væltede), ved den østre Ende 2 store, væltede Randsten. Ca. 20 m fra Østenden Fordybning efter forsvundet Kammer; et lignende synes at have været nær Vestenden. [[Langdysse, 1,5 x 10 x 55 m. Randsten i syd 7, øst 2, nord 10. 20 m fra østenden en fordybning efter er fjernet kammer; i vestenden en 11 m lang længdegrøft. Med træer i skov. (j. 803/56)]].

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Randstensantal iflg. blå kort ukorrekt. Ved besigtigelsen sås 8 i S, 0 i V, 12 i N og 2 i Ø. Krater efter fjernet kammer i Ø-ende ikke klart erkendeligt som sådant. der kan være tale om simpel nedslidning fra højtop. Bevokset med 9 store, gamle bøge på siderne, hvortil lidt løvpur. Iøvrigt græsklædt, men store dele af græsdækket afslidt af færdsel. En bred fodsti nedslidt på langs ad højen i hele dens længde på selve topfladen. Hertil en tværgående, ligeledes stærkt nedslidt sti midt på dyssen. Beliggende i rest af gammel bøgeskov. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke syndeligt seværdig. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

Litteraturhenvisninger  (0)