Afd.67
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010409-7

Fredningsnr.
27301

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Stor, flad rundhøj, stærkt forgravet, diameter 14-15 m, højde 0,5-0,8 m.
Undersøgelsehistorie  (6)
1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor, flad Rundhøj, stærkt forgravet, Diam. 14-15 m, H. 0,5- 0,8 m.

1982 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Strax nordfor Veien sees en stor, flad Høining, utvivlsomt er Rester af en Gravhøi. Mange Huller i Oversiden, og Høien sikkert ganske forstyrret.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tværmål iflg. blå kort rimeligt sandsynligt, højden derimod undervurderet. Højde: 1-1,5 m. Fremstår jævnt hvælvet og er formentlig restaureret. Bevokset med høje urter i græs på alle sider og med græsklædt topflade. Beliggende i sløjfe mellem motorvejs til- og frakørsler, omgivet af ung løvskov (bøg). Skønt højfod kun 15-20 m fra motorvejsopkørsel er højen helt skjult herfra. Mål:1,5x15x15 m. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Ikke synlig fra offentlig vej. Ikke offentligt tilgængelig, medmindre man krydser livsfarlige til- og frakørsler fra motorvej. Bevoksning: 1988: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)