Starsevang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010411-11

Fredningsnr.
28294

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, orienteret i Ø-V, ca. 14 m lang, ca. 6,0 - 7,6 m bred, med 2 dyssekamre, begge uden dæksten. Nær vestenden et lille i Ø-V orienteret kammer, - Rektangulært, ca. 1 x 0,5 m, 4 sidesten. Nær østenden et andet rektangulært kammer, orienteret i N-S, ca. 2,5 x 4/5 m, med 4 sidesten. 15 rand- sten, hvoraf 5 mod N, og 3 mod S er opretstående. Mod vest en del store kampesten, der måske stammer fra et ryddet kam- mer. NMI: Bør restaureres!
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nordligst i Skoven, ved Mosen "Fandens Hul", ligger en meget ødelagt Langdysse som Vest-Nordvest til Øst-Sydøst er 44' lang; Breden udgjør: ved den sydøstlige Ende 20', ved den nordvestlige Ende 19' og over Midten 24'. - 7' fra den sydøstlige Ende, 8 1/2' fra den sydlige Side og 4 1/3' fra den nordlige Side staaer et kisteformet Kammer i Retning Nord til Nordøst-Syd til Sydvest; de lange Sider bestaae hver af een Steen; den nordlige Endesteen er væltet noget bort, den sydlige Endesteen staaer langs den vestlige Side og som Fortsættelse af denne. Den østlige Side er 8' lang, den vestlige 6' lang, Endestenene ere hver 2 1/2' lange. Der er 15 Randstene, hvoraf 4 paa Nordsiden og 3 paa Sydsiden ere opretstaaende. Udenfor den vestlige Ende ligge 4 større Stene i Uorden, rimeligviis af et ryddet Kammer. (Efter en Skizze af E. Rondahl).

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, orienteret i Ø-V, ca. 14 m l., ca. 6,0-7,6 m br., med 2 Dyssekamre, begge uden Dæksten. Nær Vestenden et lille i Ø-V orienteret Kammer, rektangulært, ca. 1 x 1/2 m, 4 Sidesten. Nær Østenden et andet rektangulært Kammer, orienteret i N-S, ca. 2 1/2 x 4/5 m, med 4 Sidesten. 15 Randsten, hvoraf 5 mod N og 3 mod S er opretstaaende. Mod V en Del store Kampesten, der maaske stammer fra et ryddet Kammer.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)