Afd.3
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010411-9

Fredningsnr.
28292

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Smuk langdysse, orienteret i ØV, ca. 17 m lang, ca. 8,6 m bred, med 2 dyssekamre; det vestlige er rektangulært, ca. 0,8 x 0,55 m, med 4 sten i kammeret og dæksten: det østlige kammer er femkantet, det er ca, 1,3 m langt og ved midten knap 1 m bred og består af på den nordlige og vestlige side af 2 sten, mod Ø og SØ af 2 sten, samt en tærskelsten i sydvestlige hjørne og har dæksten. 16 randsten, hvoraf 7 opretstående. Et par store træer ved Ø- og V-enden. NMI: Bør restaureres.
Undersøgelsehistorie  (9)
1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I den nordligste Deel af Hegnet og Nord for den Vei, der fører fra Kirkelte til Løveltegaard, ligger en Langdysse, der er 53' lang og paa Midten 27' bred. Der er 16 Randstene tilbage, hvoraf de 7 ere opretstaaende. Retning Vest-Øst. C. 18' fra den vestlige Ende staaer en rectangulair Steenkiste, der er 2 1/2' lang og 1 3/4' bred; Retning Vest-Øst. Den bestaaer af 1 Steen paa hver Side og 1 Steen for hver Ende samt en Overligger.- 9 1/2' Øst derfor er en anden Steenkiste, som fra Nord-Syd er 4' lang og over Midten 3' bred; den bestaaer paa den nordlige og vestlige Side af 2 Stene; mod Øst og Sydøst er der 2 Sidestene, hvoraf den sydligste har Retningen Nordøst-Sydvest; mellem denne og den vestlige Sidesten er der en Tærskelsteen. (Tegnet af E. Rondahl).

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Smuk Langdysse, orienteret i ØV, ca. 17 m l., ca. 8,6 m br., med 2 Dyssekamre; det vestlige er rektangulært, ca. 0,8x0,55 m, med 4 Sten i Kammeret og Dæksten; det østlige Kammer er femkantet, det er ca. 1,3 m l. og ved Midten knap 1 m br. og bestaar paa den nordlige og vestlige Side af 2 Sten, mod Ø og SØ af 2 Sten, samt en Tærskelsten i s.v.-lige Hjørne og har Dæksten. 16 Randsten, hvoraf 7 opretstaaende. Et Par store Træer ved Ø- og V-Enden.

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Museal restaurering
Journal nr.: F550-711
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langdyssen blev ryddet for krat. Et 10 cm tykt lag råjord hvorpå et op til 40 cm tykt blandet lag af muldjord og grus blev lagt på højen. Åbningen til kamrene blev holdt fri. Den nye højoverflade blev tilsået med græsfrø og en midlertidig indhegning blev opsat rundt om højen, som skulle fjernes igen i efteråret 1984. Se beretning.

1984 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rydning af krat og nedhængende grene, samt pålægning af jord, til at holde på højfylden.

1984 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)