Starsevang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010411-12

Fredningsnr.
28295

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, orienteret i N-S, ca. 32 m lang, 7 - 8 m bred, meget forgravet, med 3 dyssekamre. Det nordlige, med 4 side- sten, ingen dæksten, er rektangulært, ca. 1,2 m x 0,65 m, (i S-N). Henimod dyssens midte findes et i N-S orienteret kammer, ligeledes rektangulært, med 3 sten og en tærskel-sten, ca. 1,5 x 0,7 m. Af det sydlige kammer, der også har været rektangulært, er kun bevaret 2 sidesten. Bevokset med bøge- pur, ligesom der findes mange stubbe af store træer
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse, som fra Nord-Syd er 100' lang; ved den sydlige Ende er den 25', over Midten 23 1/2' og ved den nordlige Ende 22' bred. Høien er indenfor Randstenene meget forstyrret, men har endnu 3 Steenkister. Den nordligste af disse er 3 3/4' lang Nord-Syd og 2' bred; den ligger 16' fra den nordlige Ende. Syd for den er en Udgravning der tyder paa, at her har været en Gangbygning. 17' fra den nordlige Steenkiste staaer en Kiste, der er 4 3/4' lang Vest-Øst og 2 1/4' bred; i den østlige Ende har den en Tærskelsteen, som er 1 5/12' lavere end Sidestenene; Kisten synes at være 3 1/2' dyb. Den sydligste Kiste staaer 23' fra den mellemste. 25 Randstene. (Tegnet af E. Rondahl).

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, orienteret i N-S, ca. 32 m l., 7-8 m br., meget forgravet, med 3 Dyssekamre. Det nordlige, med 4 Sidesten, ingen Dæksten, er rektangulært, ca. 1,2 x 0,65 m (i S-N). Henimod Dyssens Midte findes et i N-S orienteret Kammer, ligeledes rektangulært, med 3 Sten og en Tærskelsten, ca. 1,5 x 0,7 m. Af det sydlige Kammer, der ogsaa har været rektangulært, er kun bevaret 2 Sidesten. Bevokset med Bøgepur, ligesom der findes mange Stubbe af store Træer.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)