Stasevang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010411-13

Fredningsnr.
282937

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
I Stasevang afd. 269 Dyssetomt. Randstenene står stort set på plads, men det in- dre er helt bortgravet, og der findes her en stor grube 9 x 5 x 2 m stor. Længde ca. 17 m, bredde ca. 9 m. I skov.
Undersøgelsehistorie  (4)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
52' Syd for No.2 [sb.12] sees Levninger af en meget forstyrret Rundhøi med 4 staaende Randstene paa den Vestlige Side; i den østlige Side sees 3 store Stene af et Kammer. Høiens sandsynlige Diameter 50'.

1982 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssetomt. Randstenene står stort set på plads, men det indre er helt bortgravet, og der findes her en stor grube 9 x 5 x 2 m stor. Længden ca 17 m, bredde ca 9 m. I skov. F.53-1794.

1982 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)