Starsevang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010411-14

Fredningsnr.
28296

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2829-6, 7. Runddysse, diameter 9,9 - 13,7 m, omsluttende et ødelagt dyssekammer, hvoraf er bevaret 1 endesten mod N, 2 sidesten mod Ø. 12 randsten. NMI: Bør restaureres!
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd for No.3 [sb.13] ligger en Runddysse, der Nord-Syd er 32' og Vest-Øst 43' i Diameter. Den omslutter et ødelagt kisteformet Gravkammer, Retning Nord-Syd; mod Nord 1 Endesteen, mod Øst 2 Sidestene. Kredsen bestaaer af 12 Stene. (Tegnet af E. Rondahl).

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, Diam. 9,9-13,7 m, omsluttende et ødelagt Dyssekammer, hvoraf er bevaret 1 Endesten mod N, 2 Sidesten mod Ø. 12 Randsten.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)