Starsevang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010411-15

Fredningsnr.
28297

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2829-6, 7. Langdysse, orienteret i ØSØ-VNV, ca. 48 m lang, bredde ca. 8,6 m, ret velbevaret. 2 små, rektangulære dyssekamre, hvor- af det østlige med overligger. En snes randsten. Bevokset med buskads og enkelte grantræer.
Undersøgelsehistorie  (8)
1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
16' Syd for No.4 [sb.14] ligger en Langdysse, som fra Øst-Sydøst til Vest-Nordvest er 150' lang; Breden udgjør 27'. 36' fra den vestlige Ende sees Levninger af en Kiste og 44' fra den østlige Ende ligger en Overligger. Der er 19 tildeels i Uorden leirede Randstene. (Tegnet af E. Rondahl).

1935 Museal udgravning
Journal nr.: 732/35
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det østre Kammer udgravet 1935.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, orienteret i ØSØ-VNV, ca. 48 m l., Br. ca. 8,6 m, ret velbevaret. 2 smaa, rektangulære Dyssekamre, hvoraf det østlige med Overligger. En Snes Randsten. Bevokset med Buskads og enkelte Grantræer.

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Stasevang; stenalder; 732/35; PMD 5; A36522.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)