Lyngebæksgrd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010411-17

Fredningsnr.
28302

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Stor rundhøj, diameter 18 - 20 m, højce 2,5 - 2,8 m, toppen affladet, hvorpå er stort forfaldent lysthus. Bevokset med træer og buske. En sti fører fra vejen i øst op til toppen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Lyngebæksgaard, Matrno.1, tilhørende Godseier Treshow, ligger der Sydøst for Gaardens Bygninger en Høi, hvorpaa et lysthuus er opført; den ere rimeligviis en Gravhøi; men dens virkelige Dimensioner kan ikke opgives. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Rundhøj, Diam. 18-20 m, H. 2,5-2,8 m, Toppen affladet, hvorpaa et stort forfaldent Lysthus. Bevokset med Træer og Buske. En Sti fører fra Vejen i Ø op til Toppen.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2,5 x 18,0 x 18,0 m. Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Lysthus på toppen iflg. blå kort forlængst fjernet. På højtoppen en rektangulær granitplade, 1 x 1,25 m. stor, formentlig dække over urnekammeret (F 53-604). Bevokset med 3 gamle løvtræer på højsiderne, hvortil tæt løvkrat på især Ø- og S-side, men også noget på V- og N-side. Græs på topflade og tildels på V-side. Lette slidskader efter færdsel på N- og V-side. Beliggende højt på bakke, frit i ager op mod levende hegn. Monumentalt beliggende, synlig fra Strandvejen. Bør derfor ryddes for krat. De 3 gamle træer bør bevares. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig i sig selv og ikke offentligt tilgængelig. Monumentalt beliggende, synlig viden om. Bør derfor saneres for skæmmende bevoksning. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)