Slettedalsagre
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010411-29

Fredningsnr.
27292

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, orienteret i SØ-NV, 18-19 m lang, 7-7,5 m bred, med en omtrent rektangulær række store sten, randsten, ialt 31 (13 i N, 12 i S, 3 i Ø, og 3 i V), intet kammer og ingen jordhøjning. NMI: Restaureret 1938.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I den Deel af Skoven, som kaldes "Slettedalsagre" ligge en Langdysse og en Runddysse. Langdyssens [sb.29] Jordhøi og Kammer ere sløifede, saa at kun Randstenene ere tilbage. Dyssen 55 Fod lang Vest-Nordvest til Øst-Sydøst; Breden over Midten udgjør 18, ved Enderne 20 Fod. Der er ialt 31 Randstene, hvoraf flere ere temmelig store. Ved den vestnordvestlige Ende er der 2 opretstaaende og 2 væltede Randstene; paa den nordlige Side er der 7 opr. og 4 væltede R.; paa den sydlige Side er der 5 opr. og 4 væltede R.; ved den østsydøstlige Ende er der 3 opr. og 2 væltede Randstene. Desuden ligger der ved hver Ende en væltet Steen; disse have dog næppe været Randstene. Kong Frederik VII. lod i sin Tid Stenene reise, der vare faldne om. Dyssen ligger nordøst for en Granplantage.

1936 Museal restaurering
Journal nr.: 568/36
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Begge Mindesmærker restaureret i 1936 af Kons. Raklev.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, orienteret i SØ-NV, 18-19 m l., 7-7,5 m br., med en omtrent rektangulær Række store Randsten, ialt 31 (13 i N, 12 i S, 3 i Ø og 3 i V), intet Kammer og ingen Jordhøjning. Restaureret 1938.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)