Slettedalsagre
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010411-30

Fredningsnr.
27293

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Stensætning, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, bestående af en ydre, rektangulær stenrække, ca. 8,5 x 7,8 - 8,5 m, med 14 store randsten, og en indre om- trent cirkelrund kreds af mindre sten, diameter ca. 4,0 m, hvoraf kun ca. halvdelen, med ialt 10 sten, er bevaret. Bort- gravet kammer og ingen jordhøjning. NMI: Restaureret 1938.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I den Deel af Skoven, som kaldes "slettedalsagre" ligge en Langdysse og en Runddysse. 490 Fod øst-sydøst for Langdyssen [sb.29] ligger en Runddysse [sb.30], som i sin Tid er bleven udgraven og delviis forstyrret af Kong Frederik VII. Indenfor Randstenene er den 28 Fod i Diameter fra Vest t. Nordvest - Øst-Sydøst og i modsat Retning 24 3/4 Fod i Diameter. Der er 15 Randstene, hvoraf 6 ere væltede om. Indeni Høien ligge nogle og udenfor den 2 Stene, rimeligviis af Gravkamret.

1884 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1936 Museal restaurering
Journal nr.: 568/36
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Begge Mindesmærker restaureret i 1936 af Kons. Raklev.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, bestaaende af en ydre, rektangulær Stenrække, ca. 8,5 x 7,8-8,5 m, med 14 store Randsten, og en indre, o. cirkelrund Kreds af mindre Sten, Diam. ca. 4,0 m, hvoraf kun ca. Halvdelen, med ialt 10 Sten, er bevaret. Bortgravet Kammer og ingen Jordhøjning. Restaureret 1938.

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)