Kirkelte Hegn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010411-53

Fredningsnr.
282924

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
I Kirkelte Hegn Stenkiste over Donse Å. Stenkisten er opført af delvis utilhugne granitsten. Den har to gennemløb, der er ca. 4,5 m lange. Hvert af gennem- løbene er ca. 45-50 cm brede. Afstanden fra åløbets bund til overliggerne er ca. 45 cm. Overliggerne er ca. 80 cm lange. Midterpillen er ca. 35 cm bred. Over overliggerne er 3 - 4 skifter af rå kampesten. Den samlede brokonstruk- tions bredde er ca. 4 m. Ovenævnte mindesmærke må ikke fjernes, ændres, ombygges eller på nogen anden måde beskadiges. Almindelig vedligeholdelse er tilladt. Der må ikke henkastes jord, sten, affald eller lignende i åløbet under stenkisten.
Undersøgelsehistorie  (3)
1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-489
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Stenkiste over Donse å. Stenkisten er opført af delvis utilhugne granitsten. Den har to gennemløb, der er ca. 4,5 m lange. Hvert af gennemløbene er ca. 45-50 cm brede. Afstanden fra åløbets bund til overliggerne er ca. 45 cm. Overliggerne er ca. 80 cm lange. Midterpillen er ca. 35 cm bred. Over overliggerne er 3-4 skifter af rå kampesten. Den samlede brokonstruktions bredde er ca. 4 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, ændres, ombygges eller på nogen måde beskadiges. Almindelig vedligeholdelse er tilladt. Der må ikke henkastes jord, sten, affald eller lignende i åløbet under stenkisten.

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-489
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)