Horserød Hegn

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010412-8

Fredningsnr.
262919

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Rundhøj, diameter 10 m, højde 1,0 , næsten udelukkende opført af hånd- til hovedstore sten. Noget ødelagt ved planterender og tæt beplantning.
Undersøgelsehistorie

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, Diam. 10 m, H. 1,0 m, næsten udelukkende opført af haand- til hovedstore Sten. Noget ødelagt ved Planterender og tæt Beplantning.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi