Horserød Hegn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010412-1

Fredningsnr.
262914

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ret velbevaret langdysse, omtrent i VSV-ØNØ, ca. 14,5 m lang, 7-8 m bred. Ca. 3 m fra vestenden et rektangulært kammer med 3 sidesten, tærskelsten og overligger, ca 1 x 1 m.Ca 3m længere mod øst et andet kammer, ligeledes med 3 sidesten og tærskelsten men med bortvæltet overligger, ca. 1,4 x 0,7 m. En snes rand- ten, hvoraf kun et par stykker opretstående. Bevokset med et par træer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Horserød Hegn. I den nordlige Deel, Matrno. 1A, ligge flere Langdysser [sb.1-7]. Syd for Veien, der fører til Riisby, findes 3 Langdysser [sb.1-2+4]. Den vestligste af dem [sb.1] er en tokamret Langdysse, som fra Vest-Sydvest til Øst-Nordøst er 45 Fod lang. Breden varierer mellem 22 og 25 Fod. Den har 22 Randstene, hvoraf 8 ere opretstaaende. Omtrent 9 Fod fra den vestlige Ende er der et Fiirkantet Kammer, bestaaende af 3 Sidestene: een for den nordvestlige Ende og een for hver af Siderne; den sydøstlige Ende er afsluttet med to indenfor Sidestenene stillede Tærskelstene, som tilsammen ere 3 1/2 Fod langt, medens den sydvestlige Sidesteen i Virkeligheden er 4 1/2 Fod lang, og den lige overfor stillede 3 3/4 Fod lang. Sydøst for den sydvestlige Sidesteen staaer en Indgangssteen med den smale Kant vendt indad - ligeoverfor er der dog ingen saadan. Kamret, som er dækket med en 7 11/12 Fod lang Overligger, synes ikke at være udgravet. I en Afstand af 9 Fod fra Kamret og nordøst derfor findes et Kisteformet Kammer i Retning Nordvest til Sydøst. Det bestaaer af 3 Sidestene: een for den nordvestlige Ende og een paa hver af Siderne; den sydøstlige Ende er afsluttet med en 2 1/4 Fod lang, smal Tærskelsteen, som hæver sig 1 1/4 Fod over Bunden og udenfor hvilken der er 2 Indgangsstene. Kamret er 4 5/12 Fod langt, 2-2 1/4 Fod bredt og 3 1/3 Fod høit. Dækstene, som er bortvæltet, er 5 1/4 Fod lang og over Midten 3 1/4 Fod bred. (Grundplan af A.P.Madsen).

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ret velbevaret Langdysse, omtr. i VSV-ØNØ, ca. 14,5 m l., 7-8 m br. Ca. 3 m fra V-Enden et rektangulært Kammer med 3 Sidesten, Tærskelsten og Overligger, ca. 1 x 1 m. Ca. 3 m længere mod Ø et andet Kammer, ligeledes med 3 Sidesten og Tærskelsten, men med bortvæltet Overligger, ca. 1,4 x 0,7 m. En Snes Randsten, hvoraf kun et Par Stykker opretstaaende. Bevokset med et Par Træer.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Skovvej umiddelbart øst for langhøjen.

Litteraturhenvisninger  (0)