Videdysse

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010412-2

Fredningsnr.
262916

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Langdysse. ”Videdysse” 1,5 x 17 x 8 m orienteret N-S. 17 rand­sten, enkelte helt på plads men de fleste mere eller mindre vælte­de. I S-enden et rektangulært kammer 1,0 x 1,2 m stort, orien­teret på langdyssen. Kammeret sat af 2 sidesten og 2 gavl­sten. En stor overlægger sten er væltet bort fra kammeret. I N-enden et rektangulært kammer på tværs af dyssen 0,9 x 1,3 m stort sat af 2 sidesten , 1 gavlsten og en tærskelsten i Ø. Over kammeret en dæksten. Græsklædt friholdt fra træ, men med en del opvækst..
Undersøgelsehistorie

1882 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Horserød Hegn. I den nordlige Deel, Matrno. 1A, ligge flere Langdysser [sb.1-7]. Syd for Veien, der fører til Riisby, findes 3 Langdysser [sb.1-2+4]...... Øst-Sydøst for denne [sb.1] ligger noget længere borte fra Veien [sb.2.]: En tokamret Langdysse, der er 48 Fod lang i Retning næsten lige Syd til Nord og 25 Fod bred. Der er 18 Randstene, hvoraf 7 opretstaaende. Det nordlige Kammer bestaaer af 4 Sidestene; fra Syd til Nord er det 4 1/6 Fod langt, Breden udgjør 3 5/6-3 1/2 Fod; dækket med een Overligger; det er 3 Fod dybt. 14 Fod derfra og syd derfor er et kisteformet Kammer, bestaaende af 3 Sidestene og en Tærskelsteen. Den vestlige Endesteen er 2 7/12 Fod lang, den østlige Tærskelsteen er 3 Fod lang og 1 Fod lavere end de andre; Sidestenene mod Syd og Nord ere henholdsviis 4 2/3 og 4 1/4 Fod lange. Kamret har Retningen Vest til Øst. Een Overligger. (Grundplan af A.P.Madsen).

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, "Videdysse", orienteret i N-S, ca. 15 m l., 8 m br., med 2 rektangulære Kamre, det nordlige med 4 Sidesten og 1 Overligger, ca. 1,3 x 1-1,2 m, det sydlige ligeledes med 4 Sidesten men bortvæltet Overligger, ca. 1,5 x 1,4 m. 18 Randsten, hvoraf 7 opretstaaende. Selve Jordhøjen noget forgravet. Bevokset med Gran og enkelte Buske.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Herredstegninger