Horserød Hegn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010412-5

Fredningsnr.
262915

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse. 1,5 x 14 x 9 m. Orienteret N-S. 23 randsten, mere eller mindre væltede. I S-enden et tværstillet rektangulært kam­mer af 2 sidesten i hver side og en gavlsten i V. Kammeret må­ler 0,8 x 1,2 m. I N-enden et rektangulært kammer på langs i dyssen 0,8 x 1,3 m stort, sat af 2 sidesten og 2 gavlsten. Bort­væltet fra kammeret ligger dækstenen, kløvet i 2 dele. Græsklædt i lysning. I gammel bøgeskov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Horserød Hegn. I den nordlige Deel, Matrno. 1A, ligge flere Langdysser [sb.1-7]. Nord for Veien, [der fører til Riisby] er der 3 Langdysser [sb.5-7]: Den vestligste Langdysse [sb.5] er 43 Fod lang, Nord-Nordøst til Syd-Sydvest, og 27 7/12 Fod bred. Af de 20 Randstene ere 10 opretstaaende; de to største, ved den sydlige Ende, ere 3 1/2 og 4 1/12 Fod høie. - 11 Fod fra Dyssens sydlige Ende er der et lille, kisteformet Kammer, 3 11/12 Fod langt i Retning Vest en Streg til Nord - Øst en Streg til Syd. Den vestlige Endesteen og de to Sidestene ere bevarede, hvorimod den østlige Endesteen og Dækstenen mangle. Kamret er 2-2 1/6 Fod bredt; et Træ groer i det. Circa 10 Fod Nord til Øst derfor er et større Kammer, som har Retning tilfælles med Dyssens Længdeaxe. Det bestaaer af 4 Sidestene og en stor, i 2 Stykker sprængt Overligger. Det er 4 1/3 Fod langt og 2 1/6 Fod bredt. (Grundplan af A.P.Madsen).

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Langdysse, orienteret i NNØ-SSV, 13-14 m l., 8-9 m br., med 20 Randsten, hvoraf 6-7 opretstaaende. 2 rektangulære Dyssekamre; det sydlige, der ligger omtr. i Ø-V, med 3 Sidesten, ingen Dæksten, ca. 1,2 x 0,7 m, det nordlige, der ligger omtr. i N-S, med 4 Sidesten og 1 stor Overligger, sprængt i 2 Dele, ca. 1,4 x 0,7 m.

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)