Horserød Hegn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010412-6

Fredningsnr.
262917

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Lille, nogenlunde velbevaret, rektangulær langdysse, ca. 9 m lang, 6 m bred, med 18 randsten, hvoraf 7 opretstående. Lev- ninger af et dyssekammer. Bevokset med enkelte træer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Horserød Hegn. I den nordlige Deel, Matrno. 1A, ligge flere Langdysser [sb.1-7]. Nord for Veien, [der fører til Riisby] er der 3 Langdysser [sb.5-7]:...Sydøst for denne Langdysse [sb.5], henimod Skovfogedboligen og Smedien, ligger: En meget ødelagt Langdysse [sb.6], som i Retningen Syd til Sydvest - Nord til Nordøst er 38 Fod lang og over Midten 27 Fod bred. Der er 13 Randstene, hvoraf flere væltede; de største ere ved Enderne. I en Afstand af 11 Fod fra den nordlige Ende sees Levningerne af et kisteformet Kammer, Retning Vest-Nordvest til Øst-Sydøst.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille, nogenlunde velbevaret, rektangulær Langdysse, ca. 9 m l., 6 m br., med 18 Randsten, hvoraf 7 opretstaaende. Levninger af et Dyssekammer. Bevokset med enkelte Træer.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)