Nyrupsgaard Mark

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010412-13

Fredningsnr.
26301

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 18/10 1882 (Propr. H. Piper) På nyrupsgaard Mark et fritliggende dyssekammer, orienteret i ØSØ-VNV, med 4 sidesten og 1 stor dæksten, ca. 1,05 x 0,55 m.
Undersøgelsehistorie

1882 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Nyrupgaard's Mark, Matrno. 1A staaer: en Steenkiste, som har været omgiven med en Høi, væsenlig bestaaende af Stene. Da man sløifede Høien, kom Kong Frederik VII kjørende forbi; paa Kongens Anmodning blev Steenkisten bevaret. Der skal være fundet "Been" i den; men iøvrigt skal der ikke være foretaget nogen nærmere Undersøgelse af Gravstedet. Kisten, som nu er fuldstændig fritstaaende, er bygget i Retningen Øst til Syd - Vest til Nord. Længdesiderne bestaaer hver af een stor Steen; mellem hver af Sidestenenes Ender staaer en Steen. Den sydlige Sidesteen er 5 1/2 Fod, den nordlige 5 1/4 Fod lang. Den østlige Endesteen er 1 1/2 Fod, den vestlige lige saa lang. Dækstenen er 5 Fod lang og over Midten 3 1/2 Fod Bred. Indvendig er Kisten 3 5/6 Fod lang, 1 3/4 Fod bred ved den østlige og lidt over 1 1/2 Fod bred ved den vestlige Ende. Høiden udgjør omkring 2 Fod. Dette Gravsted vil efter Eieren, Proprietair Piper's Tilbud blive Fredlyst. (Aquarel=Prospect og Grundplan af A.P.Madsen). Bevoksning: 1989: Græs

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Nyrupgaards Mark et fritliggende Dyssekammer, orienteret i ØSØ-VNV, med 4 Sidesten og 1 stor Dæksten, ca. 1,05 x 0,55 m.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritliggende dyssekammer på ganske lille, svag højning. Dyssekammeret er orienteret ø-v og er bygget af 2 lange sidesten, hvor imellem en mindre endesten i hver ende og en dæksten. Dyssekammeret måler i indvendigt mål ca. 1,9 m (ø-v) x 1,45 (n-s) og er ca. 1,4 m højt. Den sydlige sidesten er ca. 1,9 m lang og den nordlige ca. 1,8 m. Dækstenen måler ca. 1,6 m x 1,2 m og er ca. 0,8 m tyk. Dyssekammeret er lukket, men det indre er jordfrit. Udenfor den østlige ende er der smidt flere større sten, som ikke hører til selve dyssen. Ca. 1,5 m øst for dyssen står en træpæl med gulmærket top og et G.I.-mærke. Dyssen står på en ganske lille højning, ca. 4 m i diamm. Denne højning er græsbevokset. Dyssen er beliggende i et lille udyrket område. Dette er græsbevokset og hegnet ind mod den omgivende ager mod vest, nord og øst. Det indhegnede området ligget udtil hoved - landevejen ca. 20 syd for dyssen. Dyssen ses dog dårligt fra vejen p.gr.a. vejgrøft og skråning. Indenfor 100 m nord for dyssen står kæmpe højspændings - master. Bevoksning: 1989: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Herredstegninger
Herredstegninger