Reerstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010412-16

Fredningsnr.
27291

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj på toppen af højdedrag, diam. ca. 15 m, højde 0,8-1,8 m, væsentlig opført af håndsten, meget forgravet. Bevokset med 2 store egetræer og krat.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Reerstrup Mark, Matrno. 2, ligger: en Gravhøi, der imidlertid ved Anlæg af Gange og anden fordærvelig Udsmykning er bleven berøvet sit oprindelige Omfang. Nu er den kun lidt over 5 Fod høi. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj paa Toppen af Højdedrag, Diam. ca. 15 m, H. 0,8-1,8 m, væsentlig opført af Haandsten, meget forgravet. Bevokset med 2 store Egetræer og Krat.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fejlafsat på fredningskort. Punket her ca. 200 m V for korrekte position. Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige, dog noget ujævne konturer. 2 store, gamle ege på top og V-side. Hertil tæt, uigennemtrængeligt løvkrat på Ø- og S-side. V- og N-side græsklædte med høj urtevækst. Marksten henlagt på N-side og NV-hjørne. Affald (plastic og knuste drænrør) ved Ø-fod. Beliggende som centrum for østlige halvbuesving af træningsbane for travheste med dertil hørende dæmning. Kan være bygget forud for loven. Dyrket mark i V og N inden for ridebanen. Dennes sydøstlige kvartcirkel beplantet med unge graner. Sanering - tiltrængt - er formålsløs, da højen ikke er offentligt tilgængelig og ikke synlig fra offentligt tilgængeligt område. 14.4.89. Ret nylig tilplantet med gran (1/2 m høje) tæt på højen (ejeren siger 12 m fra højen, han forbød mig at gå hen til højen). Mundtligt påtalt; ejer opfordret til at søge dispensation, hvilket han nægtede "da han var ligeglad og ikke er blevet oplyst om §-en. I øvrigt ville granerne blive fjernet om 3 år". Han meddelte endvidere, at jeg var den sidste der ville få lov at se højen (på afstand) fremover ville en dommerkendelse være nødvendig. Højen d.v.s. bevoksningen på den kan ses fra offentlig vej i syd op fra vejen mod Hørsholm, eftersom den ligger meget højt. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Ikke offentligt tilgængelig og ikke synlig fra offentlig vej. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Afsætningen på mb. rettet d. 18/8-89. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)