Spidsbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010412-31

Fredningsnr.
263015

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 17 x 1,25 m. Fladt plateau på toppen der måler 12 m i diameter. I skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1902 Privat udgravning
Museum Nordsjælland
Chr. Hansen og Husmand Jens Jensen foretog iflg. førstnævntes beretning i Helsingør Dagblad 20 år senere en privat udgravning i gravhøjen for at efterprøve, om det lokale sagn om en røverkule på dette sted havde noget på sig. Iflg. beretningen fandt de ”en Hvælving af Kampesten, 8 Fod lang og 6 Fod bred. I den vestre Ende stod to smaa Altere, ligeledes af Kampesten. Denne Hvælving var styrtet sammen, og derved er Hulen bleven dannet”.

1969 Museal besigtigelse
Journal nr.: 490/70
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa "Spidsbjerg" umiddelbart bag Gurre Kirke findes en Høj, ca 1 1/4 x 17 meter, med stor, flad Sænkning ved Midten, og flere andre Ujævnheder. Bevokset med et Par store Træer. Antagelig (Tomten af) en Gravhøj.

1982 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 17 x 1,25 m. Fladt plateau på toppen, der måler 12 m i diameter. I skov. F.53-1968.

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)