Barnefodsstenen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010412-30

Fredningsnr.
263032

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helleristning/billedsten, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten, "Barnefodsstenen". Jordfast sten i skovbunden. 40 x 100 x 150 cm. På stenens oversiden ses aftrykket af et par barnefød­der. Ifølge sagnet er der kun aftryk af 1 fod, men det synes mig ar der er to - den venstre dog tydeligere markeret end den højre. Sagnet: Røvere overfaldt diligencen fra København, de rejsende flygtede og blev dræbt. Et barn sprang op på stenen og blev dræbt her, men hendes ene fod gav et aftryk i stenen. I den gamle kongevejs dage hørtes der i mørke nætter ligesom et barneskrig; men efter at Kongevejen blev flyttet udenfor Nyrup Hegn, og den gamle vej nedlagt, høres skriget ikke mere. Græsklædt omgivelser. I gammel bøgeskov.
Undersøgelsehistorie  (4)
1965 Efterretning om forsvunden genstand
Journal nr.: 1049/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Findested i Nyrup Hegn af Sten med to fodlignende Fordybninger, der synes dannet af Naturen. Stenen kaldes "Barnefodsstenen".

1965 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1049/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)