Sct. Jakobs Kapel
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010412-41

Fredningsnr.
26303

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Kapel, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Kendelse afsagt den 20.11.1935 af Fredningsnævnet i Frede- riksborg amt. Overfredningsnævnets kendelse af 22. maj 1936 Sct.Jakobs Kapel De synlige resten af en del grundsten, der tildels ligger på plads, således at man kan skønne om bygningens udstrækning og beligenhed. Et lille stykke fast murværk findes også. Arealet måler 35 x 16 m. Ruinen ligger ca. 350 m øst for slotsruinen og ca. 100 m syd for byvejen.
Undersøgelsehistorie  (8)
1935 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
De synlige rester af en del grundsten, der tildels ligger på plads, således at man kan skønne om bygningens udstrækning og beliggenhed. Et lille stykke fast murværk findes også. Arealet måler 35 x 16 m. Ruinen ligger ca. 350 m øst for slotsruinen og ca. 100 m syd for byvejen.

1935 Uspecificeret aktivitet
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1953 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
Skt. Jakobs Kapel ligger lidt øst for slotsruinen. Kapellet har bestået af skib og kor. Der er inden for kirkens mure fundet en del begravelser.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sct. Jacobs Kapel. Kampestensfudamentet til et ca. 28,3 m (ø-v) x 8,7 m (n-s) stort kapel. Fundamentet er ca. 1,8 m bredt. Kapellet har bestået af et tårn mod vest med et med et fremspringende trappehus på nordsiden, et hovedskib, der er opdelt i en lille vestlig og en større østlig sektion og et smallere kor mod øst. På nordsiden af kapellet er tilføjet et våbenhus og et sakristi udenpå hhv. kapellets hovedskib og kor. Langs nordsiden af det indhegnede område ligger mange sten "til overs". Fundamenterne til kapellet er beliggende i et lille græsklædt, indhegnet område med løvtræer. Midt i koret vokser en gammel tjørn mens sakristiet er smule ødelagt af en hyld. På tårnets vest- og nordmur vokser en gammel røn og et gammelt vildæbletræ. I det hele taget er de nordlige bygniger bevokset med hyldetræer. Anlægget er omgivet af græsningsområde til tre sider mens den fjerde, østlige side ligger op til en campingplads. Et levende hegn skjuler dog campingpladsen fra kapellet. Syd for det indhegnede område løber et vandløb. Ca. 50 m syd for det indhegnede område står en lille, forfalden bliklade. Der er adgang til kapellet ad en grusvej fra landevejen. Der er skilte til kapellet og ved dette er der opsat en informationstavle af Skov- og Naturstyrelsen. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdigt og illustrativt anlæg, som yderligere bliver interessant ved at være en del af Gurre Slotsruin. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Folkemuseet
Er muligvis ikke Sct. Jacobs kapel, men en sognekirke - omend Gurre sogn ikke kendes fra skriftlige kilder. Sct. Jacobs Kapel skal muligvis søges indenfor borgens mure (Gurre Slotsruin, sb. 40).

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2015 Museal besigtigelse
Journal nr.: 16/03302
Kulturstyrelsen
Tilstandsvurdering Sct. Jacobs Kapel

Litteraturhenvisninger  (2)
Danmarks Kirker
1933

Trap Danmark III, Frederiksborg Amt
1953