Æbelholt Kloster
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010508-1

Fredningsnr.
272811

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (10)
Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Møntfund, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Enkeltfund, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Brønd, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Møntfund, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Kapel, Udateret (dateret 1000 - 1544 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Gavebrev tingl. 14. sept. 1936 og 11. nov. 1940. Æbelholt ruinpark.
Undersøgelsehistorie  (34)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tomten af Ebbeholt Kloster. Bevoksning: 1988: Græs

1936 Museal udgravning
Journal nr.: 15/36
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1936 Tinglysning
Journal nr.: 15/36
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Friseringen mangler sidste finish. Gulvene er i de fleste rum og bygninger markeret med udlagt grus. Dette bør også ske i de to rum V for pillesalen i Sydfløjen, da besøgende ellers ikke vil opfatte disse som rum. De opstablede græstørvsmure er ikke tilfredsstillende, da der ikke er græs på de lodrette sider, hvorfor armeringsnettene (af grøn plastic) mange steder kikker frem. kan sløres ved tilsåning med højt græs ved foden af græstørvmurene. På rundstaven øverst på pillebaserne i Sydfløjens pillesal ses frostafsprængninger på sydsiden. Bevokset med græs. En lav tjørn i et af rummene i V-fløjen bør fjernes. Beliggende på dyrket mark ud mod engareal ved åløb i V. Fodsti langs markskel fra museet. ** Seværdighedsforklaring ** Særdeles seværdigt. Offentligt tilgængeligt. Parkeringsplads indrettet ved offentlig vej. Herved museum med urtegård. Bevoksning: 1988: Græs

1997 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: A674
Folkemuseet
Mønter fra høj- og senmiddelalderen samt enkelte fra nyere tid. Desuden fandtes en hel senmiddelalderlig seglstampe, adskillige bronzegenstande og store mængder af blyfragmenter.

1998 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1998 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling

1999 Registrering via historisk dokumentation
Folkemuseet
I Møller-Christensens bog om Æbeltholt Kloster (p.100) kan man læse, at man ved udgravningerne af klosterruinen stødte på "et kompleks af jernalder-grave - brandpletter - ... samt svare rester af et jernalderhus" + en brønd. NFH har ikke nærmere oplysninger om disse fund.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2000 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: P.3663/00
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2001 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2001 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 109/2001
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
D 1087-1091/2001.

2001 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 82/2001
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
D 593/2001-D 601/2001: 4 fingerbøl, 1 lås, 1 plombe, 1 lyseholder og 2 stk. seglstampe fra middelalder. Genstande, der ikke blev erklæret danefæ, er returneret til NFH. Indleveringen omfattede også mønter, der er afleveret til Mønt- og Medaillesamlingen (6/7 2001).

2001 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: A674
Folkemuseet
Detektorfund fra området rundt om den fredede del af Æbeltholt Kloster samt ved vestsiden af Æbeltholt Å.

2001 Museal prøvegravning
Journal nr.: A0674
Folkemuseet
Prøveudgravning syd og øst for klostertomten m.h.p. lokalisering af økonomibygninger mv., udtagning af prøver til naturvidenskabelige analyser samt studere bevaringsforholdene for anlæg og bygninger.

2001 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: A674
Folkemuseet
5 genstande indsendes.

2002 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Tilstandsvurdering 2002 af murværk mm.

2002 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 50/2002
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
D 223/2002- D 225/2002 tre genstande fra middelalderen. Yderligere 16 genstande returneres. 32 mønter er videregivet til N0 6.

2002 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 29/2002
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
D 57-62/2002 og D 76/2002. Fad, 3 remspænder, knivendebeslag, smelteklump og skaft af sølv.

2002 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: A674
Folkemuseet
Bronzefad, 3 remspænder, knivendebeslag, smelteklump af sølv og sølvskaft. Der skulle desuden være fremkommet tre mønter.

2002 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: A674
Folkemuseet
19 genstande og 32 mønter fundet på markerne i området omkring klosteret blandt andet ved hjælp af detektor .

2003 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 33/2003
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
D 47/2003 Dupsko. To genstande returneres til NFH.

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2003 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: A674
Folkemuseet
Dupsko og 2 andre genstande fundet med detektor.

2003 Privat detektorbrug
Journal nr.: A674
Folkemuseet
Detektorafsøgning på markerne udenfor fredningsgrænsen.

2005 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/05-3031
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 7138 127 mønter fundet i 1997.

2005 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/05-3031
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 7208 51 mønter som er fundet i 2001.

2007 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Tilstandsvurdering 2007 af murværk mm.

2007 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2010 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2008-002867
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8430: 1. Penning, Ribe, 1320’erne, MB 395, x105 2. Penning, Roskilde, 1330’erne, MB 556-561, x73 3. Penning, Roskilde, 1330’erne, MB 564-65, x70 4. Penning, Roskilde, 1310’erne, MB 606, x76 5. Magnus Smek, Lund, MB 654, x74 6. Penning, ubestemt, 1300-1350, x80 7. Antagelig Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, 1420-1440, x65 8. Christoffer 3 af Bayern, 1440-1448, hvid, Mamlø, Galster 20, x92 9. Rigsrådet, 1481-83, hvid, Malmø, Galster 22, x90 10. Rigsrådet, 1481-83, hvid, Malmø, Galster 22, x96 11-17. Christian 1, 1448-1481, hvid, Malmø, Galster 23 (x96, x64, x89, x77, x62, x88, x89) 18. Christian 1?, hvid, x62 19-35. Hans, 1483-1513, hvid, Malmø, Galster 31 (x66, x78, x79, x82, x84, x88, x88, x88, x91, x93, x94, x95, x95, x95, x96, x97, x97) 36. Hans, 1483-1513, hvid, København, Galster 34, x71 37-38. Hans, 1483-1513, hvid, Aalborg, Galster 36, (x78, x96) 39. Korshvid, Malmø?, primitiv stil, efterligning/samtidig forfalskning?, x88 40. Norge, Hans, hvid, Oslo, Galster 155, x72 41. Norge, Christian 2, skilling, Oslo, Galster 164, x63 42. Regnepenge, Nürnberg, ca. 1500-1650, x68 NFH A 674

2015 Museal besigtigelse
Journal nr.: 16/03304
Kulturstyrelsen
Tilstandsvurdering af murværk mm. på Æbelholt Klosterruin

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Folkemuseet
Kort beskrivelse Klosteret blev stiftet omkring midten af 1170’erne. 1544 blev det et verdsligt len. I abbed Vilhelms levnedsbeskrivelse omtales, at Vilhelm blev begravet foran alteret i den kirke – opført af træ – han selv havde ladet bygge. Der er ikke fundet spor af en trækirke og beretningen kan være led i helgenfortællingernes sædvanlige opbygning, hvor man skaber en “hård” baggrund for den hellige mands gerninger. Anlæggets bevaringstilstand Sten/fundament/stolpehuller/grave under jordoverfladen. Klosterkirken m.m. er markeret og kan besigtiges som ruinpark. Kirken gik sammen med de øvrige klosterbygninger i forfald efter 1561. Sten m.m. er benyttet til opførelsen af Frederiksborg Slot. Tilknyttet funktion Markedsplads. I 1561 blev markeder, der siden 1265 årligt mellem 15.-29. juni havde været afholdt “ved og udenfor klosterets porte”, flyttet til Frederiksborg Slot. Nedlæggelsestid Efter reformationen (1525-1600). Klosteret blev nedlagt i 1544. Kirken fungerede fra 1555 som sognekirke for de nedlagte Tjæreby og Alsønderup sogne, men i 1561 fik man lov til at benytte de gamle sognekirker igen. Herefter forfaldt klosterbygningerne inkl. kirken, og det hele ser ud til endeligt at være nedbrudt i forbindelse med opførelsen af Frederiksborg Slot i slutningen af 1500-tallet. Trusselgrad Ikke truet – Æbelholt klosterruin henligger som plejet fortidsminde. Kilder Danmarks Kirker Antikvarisk-Topografisk Arkiv, Nationalmuseet

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (3)
Danmarks Kirker
1933

Trap Danmark III, Frederiksborg Amt
1953

Møller-Christensen,V.
Æbelholt kloster
1982