Tømmerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Halsnæs

Sted- og lokalitetsnr.
010509-10

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Depotfund, Jernalder (dateret 375 - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1865 Grøftegravning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1865 Køb af genstand til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den til Gaarden hørende Udlod ved Lynæs, ere fundne 2 Guldarmringe, som nu ere i Museet f.d.n.O. (Mno. C 55).

1887 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Litteraturhenvisninger  (0)