Møllehøien

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Roskilde Museum

Kommune
Frederikssund

Sted- og lokalitetsnr.
010604-33

Fredningsnr.
302720

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 18/6 1915, Gdr. Anders Jensen Jørgensen Afmærkn.: MS 1886 "Møllehøj" med anselig jættestue; højen 4,5 x 24 m. Kammer 6,7 x 2,9 m, indtil 1,9 m højt. 15 bæresten, 4 dæksten; gang af 10 bæresten, & dæksten. Matr.nr. 13: Se Store Rørbæk, matr.nr. 7a. NMI: ....Gang af 10 bæresten, 4 dæksten.
Undersøgelsehistorie

1828 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1828 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1854 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1854 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Møllehøien". Ann.f.nord.Oldk. 1839 p.366. Afbildn. i Ant.top. Archiv. Se Pl. 8-10. Bevoksning: 1982: Græs

1903 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Møllehøj" med anselig Jættestue; Højen 4,5 x 24 m. Kammer 6,7 x 2,9 m, indtil 1,9 m højt. 15 Bæresten, 4 Dæksten; Gang af 10 Bæresten, 4 Dæksten. [Jvf.j.nr. 183/43 og 1262/61].

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue, anseligt kammer i høj. Kammeret bestående af 15 bæresten og 4 overliggere og gangen af 8 bæresten og 4 overliggere. Kammeret er 6,8x3,0x2,0 m. Forsænkning i højtop. I V-siden støder et Ø-Vgående skeldige op til højen. I gulvet mellem bærestenene i kammeret 2 steder mindre nedgravninger (af dyr?). I gangen to steder indflydt jord. Hullerne i kammeret opfyldt med løst sand fra kammergulv. Jorddyngerne i gangen blev udjævnet. §53: Betingelserne for opførelse af minkfarm (F53-1765) endnu ikke opfyldt, men bygningerne stadig under opførelse, så det kan ikke forventes. Jættestuen er aflåst med en gitterdør; nøgle hertil hentes Møllehøjvej 3. ** Seværdighedsforklaring ** Jættestuens kammer er monumentalt og meget illustrativt. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Jfr. F53-1765. Bevoksning: 1982: Græs

1986 Museal restaurering
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
En sten i jættestuens mellemliggerlag var revnet. Den ovenliggende dæksten blev sikret med en støttestolpe af stål for at forebygge nedskridning. Se beretning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2018 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
Restaurering af fortidsmindet.