Rye Skov
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
020101-8

Fredningsnr.
342610A

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
MS 1908 L. Lassen Langdysse i Rye Skov, NØ-SV, 7.8 x 18 m. Vestre langside 8 stå- ende og 4 væltede randsten. Østre langside 9 stående og 2 væl- tede randsten. I dyssens sydl. halvdel rektangul. kammer, 0.70 x 1,9 m. af 3 sidesten og 2 gangsten, åbent mod SØ. I nordl. halvdel kammer af 3 store sidesten åbent mod SØ. 1,30 x 0,90 m.
Undersøgelsehistorie  (7)
1901 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse med Længderetning Nordøst til Sydvest. 18 Meter lang. 7,80 M bred. Vestre Langside med 8 staaende og enkelte væltede Randstene. Østlige Langside med 9 staaende og 2 væltede Randstene. I hver af Enderne 3 væltede Randstene. I den sydlige Halvdel af Dyssen er en rectangulær Grav 1,90 Meter lang, 0,70 M bred med 3 Sidestene, aaben mod S.Øst og desuden 2 Gangstene. I nordre Halvdel af Dyssen en stensat Grav med 3 store Sidestene, er aaben mod sydøst, Graven 1,30 x 0,90 Meter. Hertil Plan. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Rye Skov, NØ-SV. 7,8 x 18 m. Vestre Langside 8 staaende og 4 væltede Randsten. Østre Langside 9 staaende og 2 væltede Randsten. I hver Ende 3 væltede Randsten. I Dyssens sydlige Halvdel rektang. Kammer, 0,70 x 1,90 m. af 3 Sidesten og 2 Gangsten, aabent mod SØ. I nordlige Halvdel Kammer af 3 store Sidesten, aabent mod SØ. 1,30 x 0,90 m.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse 1,5x7,8x18 m, i NØ-SV'lig retning. I den sydlige halvdel et kammer, aflangt af 3 bæresten med åbning mod SØ, hvor der er 2 gangsten - ingen dæksten. Stenene rager ikke op over højtoppen. I den nordlige del et kammer? af 3 større sten, åbning mod SØ, eller en sprængt dæksten? Store randsten, mod NØ 3, SØ 11, SV 3, NV 14. Omtrent på midten anes 2 sten, enkelte andre løse sten på og ved højen. Nogle randsten væltede, andre ser ud til at være sprængte. Højoverfladen ujævn, højest på midten, hvor vegetation er afslidt. Sti fører tæt forbi højen, i kanten af nyplantede graner, ca 3 m' afstand fra højfod - ikke påtalt (træer ca 1-1,5 m høje). Ligger tilsyneladende på en ret jævn flade, skov hindrer udsyn. Omtrent 150 m fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Ret velbevaret dysse. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)