Gammerød
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
020101-1

Fredningsnr.
34265

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Afmærk.: MS 1908, L. Lassen Rest af langdysse. Kun sydl.ende tilbage. 13 randsten, 1 sten i midten, ca 9.5 m. i ØV, ca. 8 m. br. I midten nogle større sten, usikre rester af kammer. Alle randsten væltede: S 5, V 4, og Ø 4; ved den forst. N side ligger 2 randsten. 1.5 m. jord udenom medindbefattet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1901 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrrede Rester af Langdysse. Kun den sydlige Ende er nu tilbage, med en Del væltede Randstene. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse. Kun sydl. Ende tilbage, 13 Randsten, 1 Sten i Midten. Ca. 9,5 m. i ØV, ca. 8 m. br. I Midten nogle større Sten, vistnok Rester af Kammer. Alle Randsten væltede: S 5, V 4 og Ø 4; ved den førstes N-Side ligger 2 Randsten, 1,5 m.Jord udenom medindbefattet.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysserest, hvor den sydlige ende er bevaret, mål ca 9,5x8 (N-S)x 0,5 (højde) m. Der ses randsten mod V 4, N ingen synlige, Ø 4, S 5, nogle væltede. I midten ligger nogle større sten, fra kammer?, rager ca. 0,3 m op over højoverfladen. Der fører en landevej tæt forbi højen - afstand ca 12 m. Den ligger på kanten af en morænebakke ved skråning ned mod N og NØ. NB. Pløjeafstand ca 0,7-1 m fra højfod - ikke påtalt, da det ikke skader anlægget. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)