Uggerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
020101-2

Fredningsnr.
34266

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/10 1978 kendelse om fredning af matr.nr. 1a Urup by. Afmærk.: MS 1908, L.Lassen Langdysse, 23.5 x 8.5 m. Retn.NNØ-SSV. Randsten Ø 7 + 5 væl- tede; V. 4 + 6 v.;N. 1 + 4 væ; S. 4 v. Intet kammer. Jord- højning ca. 1 2/3 m. h. 1.5 m. jord om dyssen medindbef. I ager. Bev. med ege.
Undersøgelsehistorie  (6)
1901 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse 23 Meter lang, 8 1/2 Meter bred. Længderetning NØ til SV. Af de ikke større Randstene er tilbage mod sydøst 8 staaende og 6 væltede, mod nordvest 7 staaende og 2 væltede, ved nordlige Ende 1 staaende og 3 væltede, ved sydlige Ende nogle sprængte Sten. Ingen Spor af Grav. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 23,5 x 8,5 m. Retn. NNØ-SSV. Randsten Ø 7 + 5 væltede, V 4 + 6 væltede; N 1 + 4 væltede; S 4 væltede. Intet Kammer. Jordhøjning ca. 1 2/3 m. h. 1,5 m. Jord om Dyssen medindbef. I Ager. Bev. med Ege.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, mål ca 1,7 (højde) x23,5x8,5 m i NNØ-SSV'lig retning. Tæt bevokset, hvad der hindrer beskrivelse af randsten. Et uopdyrket bælte på 1,5-2 m uden om højen. Der ligger en dynge kvas ved højfod og der er opsat en foderstand til vildt (af cementrør og jernplade) - ikke påtalt, ses ikke på afstand. Dyssen ligger ca 100 m fra en markvej, 350 m fra offentlig vej. Den ligger på kanten af en større moræneflade ved lavning mod SV. . Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)