Urup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
020101-3

Fredningsnr.
34268

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3426-8, 7. Tingl.: 4/10 1978 kendelse om fredning af matr.nr. 1a Urup by. Runddysse 8 m. i diam. 3 stående og en delvæltede randsten. Af- langt firsidet kammer, åbent mod Ø, 1.40 x 0.45 m. 3 bæresten og 2 gangsten. Afvæltet dæksten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse 8 Meter i Tværmaal med 3 staaende og en Del væltede Randstene. i Midten en aflang, firsidet Grav, aaben mod Øst, de andre Sider hver med en Sidesten. Graven 1,40 M lang. Dækstenen ligger væltet af. Hertil Plantegning. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1901 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 8 m. i Diam. 3 staaende og en Del væltede Randsten. Aflangt, firsidet Kammer, aabent mod Ø. 1,40 x 0,45 m. 3 Bæresten og 2 Gangten. Afvæltet Dæksten.

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
NB! Beskrivelsen for 3426.8 passer for 3426.7 (antagelig byttet om på nr. på blå kort). Runddysse 0,5 (højde)x8x8 m med randsten, der anes gennem hindbærkrat, nærmere antal uvist. I midten et kammer med 3 bæresten, 2 gangsten mod Ø og afvæltet dæksten mod NV, aflangt kammer, dæksten rager ca 0,5 m op over højoverflade. Ingen synlig fredningsten. Den ligger for enden af markvej, ca 900 m til offentlig vej, på kanten af større moræneflade med lavning mod SV-V. 3426.8 (sløjfet svag lavning i kornmark, tæt på 3426.7). Bevoksning: 1982: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)